Tyck!

Urholkningen av pensionerna fortsätter

Så är det då dags igen. Inför år 2014 aviserar pensionsmyndigheten att pensionerna sänks med 0,7%. Lägg till det en normal inflation på 2,5% så innebär det realt en sänkning med minst 3%, sannolikt mer.

Mönstret från tidigare år med reala sänkningar av pensionerna går igen. Snaran dras åt ännu några snäpp.
Det talas i avtalstider om mer eller mindre stora löneökningar för de stora kollektiven, utom för ett, det kollektiv som lever av uppskjuten lön. Det som kallas pensioner. När man för drygt 10 år sedan introducerade det som kommit att kallas århundradets pensionsreform, så var det också det. Aldrig någonsin tidigare i vårt land har staten konfiskerat medel på det sätt som man gjorde när man överförde 258 miljarder av de som sparats i pensionsfonderna till statskassan. Och löftet om att det inte förelåg någon risk för att pensionerna skulle behöva sänkas, har visat sig vara en enda stor bluff.
Den utveckling vi nu ser, kommer att drabba kommande pensionärer i än högre grad än gårdagens. Kortsiktiga skattesänkningar för att köpa röster får ersätta långsiktig vård av ett alla omfattande välfärdssamhälle. I det tänket är av debatter och uttalanden samtliga etablerade partier dessvärre eniga.
Alternativet är att i högre grad återgå till synsätt, där kortsiktigt tänkande och konsumtionshysteri ersätts av synsätt präglade av omsorg om välfärdsstaten. Där man inte spelar ut grupper mot varandra. Där de som arbetar och de som har arbetat kan gå hand i hand. Ett samhälle där vård och omsorg inte enbart räknas i pengar, och där mångfald i tanke och handling ges utrymme att berika både enskilda och samhället i stort.
Den nuvarande utvecklingen kommer om den inte bryts skada samhället i stort, låt vara att det sluttande planet i första hand drabbar den äldre delen av befolkningen.

Jarl Strömbäck

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

11 kommentarer

 1. Gunnar Liljefors skriver:

  Jag menar nedanstående kommentar.
  Gunnar Liljefors

 2. Gunnar Liljefors skriver:

  Efter att ha läst flertalet av ovanstående inlägg ang pensionärernas sitaution i olika avseende, t ex pensionens storlek och neddragningar inom vården så finns det bara en slutsats att dra. Riksdagen är inte inte intresserad av oss pensionärer utom möjligen som valboskap. Ju fortare vi faller ifrån p g a ( fyll i själv vad du tror) desto bättre är det för statskassan.
  Gunnar Liljefors

 3. Barbro Karlsson skriver:

  Ja, kan jag få ett gott råd om hur jag ska leva. Arbetat 41 år och ca 6 av dessa deltid. Pension 11200 och 1863 i tjänstepension före skatt.
  Jag är så glad att jag är svensk eller????

 4. Monica skriver:

  S:s taleskvinna Magdalena har idag sagt att de tyvärr inte kommer att ändra den högre skattesatsen för pensionärer. De har inte råd för pensionärerna är för många säger de. Då S förmodligen vinner nästa val kommer således ingen lättnad för oss gamlingar utan denna smygsänkning av pensionerna fortsätter.

 5. Sven Aivert skriver:

  Man måste se till att det åter blir så att pensionerna följer konsumentprisindex fullt ut om det skall bli någon rättvisa

 6. Maj Grandmo skriver:

  Som tillhörande generationen född 1954 och framåt, så kan jag helt ärligt säga: Jag är rädd. Vi kommer att leva på en spottstyver av vad pensionerna är idag. Det jag har kommit fram till är att de år jag har kvar till 62-65 så fixar jag tänderna som är en dyr affär. Sedan gäller det att sköta hälsan så mycket som möjligt, motionera varje dag och äta med måtta för att hålla vikten.

  Sjukvården blir allt sämre, sjukhus läggs ner, antal vårdpatser har minskat från över 100.000 1980 till 25.000 idag. Det är som upplagt för privat finansiering och privat vård i allt större omfattning. Och då behövs pengar. Som man inte har.

  Att sedan de som befinner sig i lander illegalt ska bli bjudna på sjukvård är en skymf mot alla skattebetalare, framför allt de som har betalt skatt hela sitt yrkesverksamma liv och därmed borde ha fördel.

  Vi kan inte lita på varken pensioner eller s k välfärd inom en väldigt snar framtid. Att vi har en politikerkår som inte ens kan följa den svenska grundlagen gör Sverige av idag till till en ren bananrepublik.

 7. Monica skriver:

  När pensionerna en gång infördes berodde det på att partierna var skrämda av att folk började sympatisera med vpk. Kanske är det dags igen att utmana politikerna på allvar. Inte bara jamsa med. S och M sitter i samma båt. De enda som inte var med i fempartiöverenskommelsen var faktiskt vpk. Dessutom är de numea ett demokratiskt parti.

 8. Christer Nilsson skriver:

  Jarl Strömbäck tar upp 258 miljarder från AP-fonden till staten, Som Göran Persson lovad att betala tillbaks “Krona för krona”. Som aldrig hände.
  Men Jarl Strömbäck glömmer de 16 – 20 miljarder som Kjell Olof Feldt stal ur våra privata pensionsfonderna 1986 Engångsskatt kallade han det.
  Detta var för han ansåg att de fonderna hade ökat så mycket. Några år senare störtdök fonderna oc h mina hamnade på ingångsvärden eller under.
  Denna konfiskering tycks alla utom jag ha glömt.
  Så fort det börjar gå dåligt för landet så sneglar alltid politikerna på pensionärernas pengar.

 9. Roland Gustafsson skriver:

  Utvecklingen går tyvärr i fel riktning i dubbel bemärkelse genom att pensionerna blir minskade genom kopplingen till den allmänna ekonomiska utvecklingens tillbakagångmedan samtidigt de nykomna får sitt äldreförsörjningsstöd höjt med inflationsindex
  http://varjager.wordpress.com/2011/04/09/garantipension-kontra-aldreforsorjningsstod-afs/
  Detta är lite inaktuella siffror ÄFS är nu höjt till 5137 kr per månad + bostadskostnad etc.. http://www.pensionsmyndigheten.se/SaMycketKanDuFaIAldreforsorjningsstod.html
  Väl att märka är att för svenska pensionärer balanseras alla övriga tillgångar och inkomster mot bostadskostnaden – så inte för våra nya ankomna.
  Det vill jag se tillrättat så fort som möjligt.
  Det är vad jag tycker.

 10. Rolf Sturup skriver:

  Mycket bra inlägg och kommentar ovan. Det är för mig mycket besynnerligt hur våra politiker och företrädare håller med oss pensionärer i debatter men när det i praktiken gäller att rätta till orättvisorna är man totalt oförmögna och i ställetet driver man en förhalningstaktik för att komma undan problemet. När det gäller att försämra för oss pensionärer visar våra unga politiker framåtanda och handlingskraft. Hur länge ska vi låta sänkt krogmoms och annat ständigt prioriteras före pensioner och rättvisa skatter?

 11. Ingvar Fridell skriver:

  Bra, Jarl Strömbäck, att du håller grytan kokare. Alla gör det inte. Den som vi valt och betalt för att bevaka våra intressen, Karl Erik Olsson, var helt tyst när väldigt många andra började tala om de mycket låga pensioner som Joel Dahlbergs bok ”Pensionsbluffen” visat de kommer att få.

  Mannen bakom det nya pensionssystemet, Bo Könberg, lyckades tydligen dupera sina riksdagskollegor, när han påstod att det nya systemet skulle hålla till ”nästa istid”. En stor del av svenska folket tyckte annorlunda, men när ett avslutande samråd av socialdemokraterna visade att nästan alla remissorgan i S var emot det nya förslaget, fördes inte detta besked vidare. Riksdagen beslöt med stöd av de borgerliga partierna och S att anta förslaget.

  Efter hand har de som drev igenom beslutet ångrat sig.

  Göran Persson uttalade i en intervju ungefär ”När de som om 20 år märker hur små pensioner som de får, kommer inte det nya pensionssystemet att bli populärt”.

  Pensionssystemet var kraftigt underfinansierat. Situationen blev värre när riksdagen beslöt att föra över 258 miljarder från AP-fonden till staten för att förbättra de ytterst dåliga statsfinanserna under 90-talet. Vid krisen 2008 och -09 uppkom ett underskott på 322 miljarder. Erik Åsbrink förslog då att 200 miljarder skulle återföras till pensionssystemet, men så skedde inte .

  Kjell-Olof Feldt uttalade nyligen i sin bok ”En kritisk granskning om socialdemokratins seger och kris” att pensionssystemet skulle klara sin uppgift genom alla svårigheter. Men ”Idag vet hundratusentals människor att detta inte var sant.”

  Men alla är tydligen inte inne på samma linje. De ”som bestämmer” har inte under alla år gjort något för att rätta till misstagen. SPF och Karl Erik Olsson för nu ”samtal” med de politiska partierna. På en fråga vad han skulle fråga M och S blev svaret, något nedkortat: ”Grundfrågorna blir desamma. Vad gäller valfrihet kanske vi pressar S på tydligare besked, men gentemot regeringspartierna trycker vi på vikten av att kvalitet i vården följs upp med att omsorgen upphandlas på ett professionellt sätt med stort fokus på kvalitet”.

  Inte ett ord om pensionerna i den mycket långa intervjun. Vården och omsorgen är mycket viktiga frågor för oss. Men vad vi och dem som kommer efter oss ska leva av, och hur de ska den vård och omsorg som de behöver, är också viktiga frågor. Karl Erik Olsson är helt tyst om detta.

  Ingvar Fridell Göte Nilsson

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Blomåret
   Allt här ikring har blommat glatt under gångna sommaren. Särskilt iögonfallande var Big Kiss, med si... av PaulThomas.
  • Jagody goji to eksperyment z wodą
   Badania biochemiczne wykazały, że polisacharydy zawarte w pożywieniu. Najbardziej optymalna ilość to... av presimrdenor1986.
  • Hittade ett gammalt inlägg – jag ler
   Jag letade efter min blogg – jo jag har faktiskt en sådan även om den ligger i träda. Så upptä... av cillagonk.
 • Diskuteras just nu

  • Blomåret
   Allt här ikring har blommat glatt under gångna sommaren. Särskilt iögonfallande var Big Kiss, med si... av PaulThomas.
  • Jagody goji to eksperyment z wodą
   Badania biochemiczne wykazały, że polisacharydy zawarte w pożywieniu. Najbardziej optymalna ilość to... av presimrdenor1986.
  • Hittade ett gammalt inlägg – jag ler
   Jag letade efter min blogg – jo jag har faktiskt en sådan även om den ligger i träda. Så upptä... av cillagonk.