Nyheter

Tjänstepensionen kan få höjd åldersgräns

Idag kan man ta ut tjänstepension redan från 55 års ålder. Nu utreds om åldersgränsen ska ändras.

Pensionsåldersutredningen ser över hela pensionssystemet, med syfte att få svenskarna att arbeta längre. Att vissa kan ta ut tjänstepension redan från 55 års ålder kan motverka syftet. Även andra åldersregler, som att man måste börja ta ut tjänstepensionen innan man når en viss ålder, och att man inte får tillgodoräkna sig pengar som tjänats in efter 65-årsdagen i pensionen, kan minska motivationen att arbeta länge.

“Det finns en risk att flera av tjänstepensionernas egenskaper, dvs. regler och bestämmelser, motverkar de ekonomiska fördelarna med att senarelägga pensionsuttag i det reformerade allmänna pensionssystemet.” Så står det i Pensionsåldersutredningens delrapport Tjänstepensioner och utträde från arbetslivet.

En sak som kan påverka pensionsåldern är, enligt delrapporten, att tjänstepensionen i vissa fall blir högre om man jobbar heltid ända till pensioneringsdagen. Det kan leda till att äldre medarbetare väljer att jobba heltid färre år, i stället för att trappa ner och arbeta deltid men i gengäld orka stanna kvar på arbetsplatsen längre.

Enligt DN diskuteras nu om åldersreglerna för tjänstepensioner bör ändras.

– I första hand handlar det om att skapa morötter för att få människor att arbeta längre. Men man kan fundera på om man inte ska ändra skattereglerna så man får ta ut tjänstepensionen något år senare i framtiden, säger Ulf Nilsson (FP) till DN.

Det är dock inte säkert att det är just åldersgränserna i tjänstepensionen som kommer att ändras.

– Hela grejen med ålderpensionsutredningen är att se hur man kan förmå personer att arbeta längre. Och det måste nödvändigtvis inte vara så att man höjer åldrarna. Det kan finnas andra stimulansåtgärder som kan få personer att arbeta längre om man har fördelar av det, säger Solveig Zander (C) till DN.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

En kommentar

 1. Roland Gustafsson skriver:

  Vi har avtalfrihet här i landet och tjänstepension är inget som tillkommit på politikerinitiativ utan i avtal mellan arbetsmarknadens parter och då kan det tyckas att det inte är något som politiker skall blanda sig i.
  55 årsgränsen har delvis valts för att en del äldre tjänar mindre pengar under senare år av sitt arbetsliv och då har möjlighet att kompensera detta med tilskott från den tidigare avstådda lönen och således inte skall behöva acceptera en sänkt levnadsstandard under de senare åren i väntan på att pensionen betalas ut.
  Den andra sidan av 55 årsgränsen är att försäkringsbolagen vill kunna investera kapitalet långsiktigt och därför veta att inbetalningarna inte kommer att plötsligt begäras ut, därför finns ett regelverk kring dessa avtal som staten stött genom att medge avdragsrätt för dessa tjänstepensioner.
  Staten har sagt, alla 7 klöverpartier, att pensionerna kommer inte att räcka och uppmanat alla till egna avsättningar såväl privat som i tjänstepensioner.
  Alla kunde inse att ATP systemet med de 15 bästa åren av 30 som pensionsunderlag var dömt att misslyckas men om nu politikerna är beredda att ingripa i avtalsfriheten som en del i att finansiera en uppenbart misslyckad politiks konsekvenser för framtiden då är skäl fundera på om inte det också är ett angrepp på vår demokrati.

Just nu på veteranen.se/Nyheter

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Novemberskog
   Björkarnas lysande vita stammar rentvättade Asparna som silvergrå pilar mot himlen Två stora granar ... av Amanda.
  • Med Stalin, Molotov och Beria i soffan
   Så börjar förkylningen släppa greppet och luftstrupen övergå från skrovelrör med nyspulver till någo... av bebe.
  • När orden glider…
   Fel i går…rätt i dag! Det var i mars 2013 som dåvarande integrationsministern Tobias Billström... av kylling.
 • Diskuteras just nu