Nyheter

Öppna lagen för eutanasiFoto Colourbox

“Öppna lagen för dödshjälp”

Ska läkarna tillåtas hjälpa patienter att i förtid avsluta sina liv? Bör lagen ändras? Hur vi ser på gränserna inför döden var ett huvudtema under första dagen av den stora konferensen om palliativ vård i Stockholm.

Andra dagen

I dag onsdag fortsätter den 2:a nationella konferensen i palliativ vård med 700 deltagare i Folkets hus i Stockholm.

 

Konferensen handlar om olika infallsvinklar på frågan om hur döden möts i vården – från palliativ vård i akutsjukvården, vårdmiljöns betydelse, forsknings- och kunskapsläget till hur efterlevandestöd fungerar.

 

Den 1:a nationella konferensen i palliativ vård ägde rum i april 2010. Då samlades 500 deltagare. Drottning Silvia pekade i sitt invigningstal på att Världshälsoorganisationen WHO har slagit fast att palliativ vård bör omfatta alla patienter som är svårt sjuka och befinner sig i livets slutskede.

 

Konferenserna syftar till att dela erfarenheter, kunskaper och idéer om vård i livets slut.

Varje dag stängs respiratorer av i Sverige. Om detta råder ingen konflikt.

Men om man för fram uppfattningen att patienter i stället skulle kunna få preparat som gör att de somnar in utan smärta, och att man därefter stänger av respiratorn, så blir det svårare.

- Den läkare som agerar så riskerar att åtalas för mord, konstaterade Gösta Gahrton, leg. läkare och professor emeritus.

Personliga fall

Gahrton berättade om egna personliga erfarenheter av möten med död och lidande hos sin far och syster. I båda fallen väcktes tankar om att dödhjälp kan vara mer humant än vård till varje pris.

- Min pappa var 82 år när han blev medvetslös och sannolikt hjärndöd efter en trafikolycka. Vi fattade beslut om att respiratorn skulle stängas av, så skedde och kanske han aldrig behövde lida, berättade Gahrton som ändå betonade att han alltid funderat mycket över om det ändå kan ha varit så att pappans slut hade blivit bättre om han hade fått somna in i döden innan respiratorn kopplades bort.

Gösta Gahrton berättade vidare om sin syster som drabbad av en dödlig blodsjukdom tvingades lida elva dygn med morfindropp, sedan all annan behandling ställts in.

- Varför skulle hon behöva ligga där och plågas? Hon hade redan innan denna sista period gjort klart att hon ville dö när ingen bot fanns att få.

Skriv om lagen

- Vi måste öppna upp lagen för dödshjälp. Jag anser att lagen ska skrivas om i Sverige, sa Gahrton vidare och räknade upp en rad förutsättningar, bland dem att patienten medveten kan förmedla sin vilja om att få dö, och att en medicinsk bedömning otvetydigt kan slå fast att sjukdomstillståndet inte längre kan behandlas.

Men bilden är inte entydig. I en dialog med den stora publiken framhölls att det finns en risk för att den goda, palliativa vården kan bli eftersatt eller inte utvecklas lika bra om för mycket fokus hamnar på att erbjuda dödshjälp.

- I Nederländerna exempelvis är dödshjälp tillåten men exempel finns på att grundläggande smärtlindring inte finns tillgänglig, sa en läkare.

Många tveksamma

Marit Karlsson, överläkare och diplomerad i palliativ medicin i Linköping, berättade om sin avhandling som byggde på en kvalitativ studie av 66 döende cancerpatienter.

- 29 procent var positiva till dödshjälp, medan 20 procent var negativa. 52 procent var tveksamma. Frågeställningen är vems makt som ökar med dödshjälpen – patientens eller sjukvårdens?

Marit Karlsson har också funnit i sin forskning ett samband mellan att vilja ha tillgång till dödshjälp, att önska en ”tidigarelagd död”, och att man är rädd för ett framtida, större lidande.

Det finns också en koppling mellan depression och en önskan om dödshjälp, vilket utgör ett ytterligare ett dilemma: hur ska man avgöra om längtan efter dödshjälp är ett resultat av depressionen i sig?

Tabu på väg bort

Sessionens ledare, överläkaren och docenten vid Lunds universitet, Hans Thulesius, konstaterade att vi ser en pågående ”avtabuering” av frågan om dödshjälp eller inte.

- Hospicevården och den palliativa vårdens utveckling i Sverige leder till att vi kan tala om dessa saker på ett allt mer öppet sätt. En annan sida av samma mynt är den eutanasiutveckling som vi ser i Beneluxländerna, där dödshjälp är tillåtet i en annan utsträckning.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

11 kommentarer

 1. Bitten43 skriver:

  Visst skall vi ha samma möjligheter som djuren får. Att få somna in utan lidande.
  Min make avled , efter många månader, i fruktansvärda cancerplågor på Karo. När han inte kunde svälja och de fick suga slem hur hans hals ville de ändå pröva ett nytt (!) cellgift på honom. Då sade jag “Stopp där” till läkarna. Några dagar senare gav han upp andan med sin hand i min.
  Min älskade mamma tyndade bort under en lång tid i obotlig cancer på ett sjukhus. Många gånger sade hon att hon ville “bli fri som måsen” som flög utanför hennes fönster.
  Om man har levt ett långt och bra liv och sedan blir svårt sjuk, utan anhöriga skall man få bestämma när man vill sluta leva. Jag anser att det skall tillåtas assisterad dödshjälp. Hellre det än att människor sitter ensamma hemma i sin ångest och smärta och tar en överdos av piller som inte alltid leder till döden eftersom det är svårt att dosera. Påföljden blir ett ännu längre lidande som grönsak på långvården.
  Jag själv har levt färdigt, är det enda som står till buds att svälta och törsta ihjäl???

 2. Ingrid Bergström skriver:

  Jag tycker som så många andra att det är självklart att man själv skall få bestämma över sin död om man är så sjuk att ingen förbättring kan ske, utan bara utdraget lidande återstår.Det borde bli lagligt med ett sk livstestamente där man kan skriva ner sin önskan.
  Tänk på våra djur, som vi självfallet inte önskar något lidande utan bara låter somna in. Är vi människor inte värda samma möjlighet?

 3. Marja Jansson skriver:

  Är för aktiv dödshjälp ,har haft nära anhörig som ien månads tid bad om hjälp att få avsluta sitt liv ,men fick svälta och törsta ihjäl istället. Låt oss få samma villkor som ett djur ,det får inte lida .

 4. hilkka sievo skriver:

  Detta är en självklarhet, jag bästemmer över mitt liv
  ända in i slutet.
  Man måste förberada sig innan det är för sent.
  Rätt som det är ligger man där som en paket.
  Mina barn vet det, min läkare vet det. Ingen hjälp när
  man har levt färdigt. Eller hur?

 5. Susan Hjelm skriver:

  Ja, jag tycker att det vore bra att själv få bestämma över sin död.
  Vi ska ju alla dö – även om alltför få talar om det.

  Det ser olika ut hur människor får det på ålderns höst – men de flesta känner av åldrandet mer och mer. När livet blir meningslöst både fysiskt och psykiskt
  och man inte kan vara till någon som helst nytta – blir man också en belastning för omgivningen.

  Vill man då inte bara vänta och vänta på döden, och man har modet och
  önskan att gå vidare..tycker jag att det är rimligt att själv få bestämma.

  Jag är för aborter av den enkla anledningen att jag tycker att alla barn ska vara välkomna till vår jord.

  Kan man vara för aborter, så borde man kunna besluta sig för assisterad dödshjälp också.
  Att det finns tvekan beror mycket på risken för missbruk, som jag ser det.
  Det ligger en viss fara i det som man bör bemästra före införandet.

 6. Lilian67 skriver:

  Man får inte plåga djur genom att låta de lida av sina åkommor. Varför får man plåga människor på samma sätt?! Låt folk själva bestämma när de vill säga adjö till denna värld. Gå med i RTVD http://www.rtvd.nu/ och stödja deras arbete för att detta ska bli lagligt.. Skriv själv livsslutsdirektivet och hoppas att det kommer till användning när sjukdomen blir alltför plågsam och utan utsikter på någon bättring.

 7. Göran Thingwall skriver:

  Självbestämmande vid livets slut är en mänsklig rättighet! Allt nedtecknat i ett juridiskt bindande livsslutsdirektiv. Varför kan inte jag få avgöra hur jag vill ha det när mitt liv avslutas? Du som tror att Sankte Per står i himlaporten och välkomnar dig får naturligtvis tro det. Jag vill avsluta mitt liv på ett värdigt sätt, inte behöva svälta eller törsta mig till döds. När det är dags vill jag bestämma tidpunkten och framför allt ha någon att hålla i handen. Varför kan jag inte få bestämma att mina nära och kära skall vara närvarande och göra detta till en högtidspunkt, lugnt och värdigt.
  Socialutskottet har tagit initiativ till assisterad självvald befruktning och det är nu dags att de gör detsamma med assisterad självvald död. Vem äger min kropp, min själ, jag själv eller staten?
  Göran Thingwall

 8. Britta Karlsson skriver:

  Jag är för dödshjälp,jag såg hur min mamma fick lida,det var fruktansvärt,det var canser i tjocktarmen som sedan spred sej i hela kroppen.Hon bad själv om att få dö,detta var1959 så det fanns väl inte så bra smärtlindring då.Jag har bestämt mej att om jag skulle få denna fruktansvärda sjukdom ,så tar jag mej själv av daga!!!

 9. Margit Jönsson skriver:

  En omöjlig fråga att ge ett entydigt svar på – nödvändigt är emellertid att vi lär oss våga tala om döden, inte bara från läkarhåll utan människor emellan. Döden är ett självklart slut på allas liv – låt oss eftersträva att slutet blir så humant som det över huvud taget är möjligt!

 10. Björn Lindfelt skriver:

  En gammal människa som vill avsluta sitt liv skall kunna få hjälp att göra det. Nuvarande förhållande, när sådan hjälp är kriminaliserad, är ovärdigt ett civiliserat samhälle.

 11. Ingvar Fridell skriver:

  Bra,Jan, att du kan skriva också om dessa svåra saker.

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Åland som skatteskäl
   Så har jag då utnyttjat ett jättelikt hotell som flyter på vattnet, eftersom kvadratmeterspriset på ... av bebe.
  • Blomåret
   Allt här ikring har blommat glatt under gångna sommaren. Särskilt iögonfallande var Big Kiss, med si... av PaulThomas.
  • Jagody goji to eksperyment z wodą
   Badania biochemiczne wykazały, że polisacharydy zawarte w pożywieniu. Najbardziej optymalna ilość to... av presimrdenor1986.
 • Diskuteras just nu