Nyheter

Nya regler för äldres läkemedelsbehandling

Från 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för äldres läkemedelsanvändning att gälla.

Fler regler

 • Om det finns behov, till exempel om det finns en misstanke om att patienten har läkemedelsrelaterade problem, ska en mer omfattande och djuplodande granskning erbjudas - en fördjupad läkemedelsgenomgång.

 

 • Det är alltid en läkare som ytterst har ansvaret för läkemedelsgenomgångarna.

 

 • Vården ska ”i vissa situationer” utse en läkare som ansvarar för att följa upp en genomförd läkemedelsgenomgång.

 

Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel.

Det innebär att den äldre personens läkemedel kartläggs och att läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt ska åtgärdas.

Socialstyrelsen kräver att en sådan genomgång ska ske varje gång någon

 • besöker läkare i den öppna vården
 • flyttar in i ett särskilt boende
 • för första gången får hemsjukvård

 

Blir allt känsligare

Socialstyrelsen beräknar att det finns 400 000 äldre över 75 år som använder fem eller fler läkemedel.

– Många i den här gruppen använder dagligen ett stort antal olika läkemedel. Samtidigt bidrar det naturliga åldrandet till ökad känslighet för många mediciner. Genom att vården regelbundet erbjuder läkemedelsgenomgångar kan problemen minska och de äldre få en säkrare behandling, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Fördubblad risk

Myndigheten hänvisar till en ny studie som understryker bilden: Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten.

Även när hänsyn tas till underliggande sjukdom kvarstår den förhöjda risken enligt studien ”Äldre med regelbunden medicinering – antalet läkemedel som riskmarkör”.

Vägledning kommer

Socialstyrelsen håller även på att ta fram en vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer.

- Vägledningen är ett konkret verktyg och ett bra komplement till föreskrifterna. Jag hoppas detta bidrar till att vi mycket snart kan se en kvalitetsförbättring när det gäller äldres läkemedelsanvändning, säger Lars-Erik Holm.

- Felaktig användning av läkemedel orsakar varje år skador och lidande hos många äldre helt i onödan. Det är inte acceptabelt.

Går i SPFs linje

SPF har länge kämpat för att läkemedelsgenomgångar ska bli lagstadgade.

Inom projektet Koll på läkemedel har SPF, PRO och Apoteket farmaci sedan snart tre år krävt att alla patienter som är över 75 år och har mer än fem läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

En kommentar

 1. Gerd Forssell skriver:

  Läkemedel mot benskörhet (Fosamax, Alendronat, Alenat) innehåller bl. a ämnet. Bisfosfonat som enligt min tandläkare har negativ effekt vid tandutdragning. Det förekommer att en tand behöver tas bort på äldre dar, min tandläkare frågade om mitt medicinintag innan beslut om tandutdragning togs. För att motverka eventuella problem med läkning efter tandborttagande hos en patient som långvarigt (mer än 2 år) medicinerar mot benskörhet behöver information och råd ges av läkare/ tandläkare.

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Åland som skatteskäl
   Så har jag då utnyttjat ett jättelikt hotell som flyter på vattnet, eftersom kvadratmeterspriset på ... av bebe.
  • Blomåret
   Allt här ikring har blommat glatt under gångna sommaren. Särskilt iögonfallande var Big Kiss, med si... av PaulThomas.
  • Jagody goji to eksperyment z wodą
   Badania biochemiczne wykazały, że polisacharydy zawarte w pożywieniu. Najbardziej optymalna ilość to... av presimrdenor1986.
 • Diskuteras just nu

  • Modern teknik?
   För ett antal år sedan var det modernt med köp och släng. Det var inte längre fint att använda gamla... av Lasse-Maja.
  • Vilket är ditt fritidsintresse?
   Det var rubriken på ”Dagens fråga” i lokaltidningen. Ord kan tolkas på många sätt.  Är i... av silverladyn.
  • Paris fredagen den 13 november 2015
   Detta är inte första gången som terrorn drabbar Europa – Madrid 2004, London 2005 m fl i åt Ch... av Nyliberalen.