Nyheter

Nu ska demensbemanningen ökasFoto Colourbox

Ökad bemanning införs 2014

Socialstyrelsen tvingar landets kommuner att förbättra demensvården. 1 januari 2014 gäller nya bindande regler för äldreboendenas bemanning.

Demens

•         20 000 personer insjuknar varje år i en demenssjukdom, var femte person över 80 år är drabbad
•         150 000 personer i Sverige är demenssjuka
•         56 000 med demenssjukdom bor i särskilt boende. Det är dessa de nya föreskrifterna gäller.

Här kan du läsa mer om
”Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden”
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-62

Reglerna beslutades och offentliggjordes den 2 juli. Innebörden är enkel: kommunerna måste sluta bryta mot socialtjänstlagen.

- Föreskrifterna slår fast att det är de äldres individuella behov som ska styra bemanningen. Idag är det på de allra flesta ställen bemanningen som styr vilka behov som tillgodoses, säger Lars-Erik Holm till veteranen.se.

Granskar 2014

Begreppet ”föreskrifter” är avgörande. Dessa är juridiskt bindande för kommunerna, till skillnad från allmänna råd eller riktlinjer som myndigheten också har skrivit för demensvården.
Socialstyrelsen kommer att göra så kallad tillsyn, troligen under 2014, och bötfälla kommuner som inte lever upp till innebörden i föreskrifterna.

Måste beskriva vad och hur

Det är framför allt tre saker som de nya reglerna gör glasklart. På landets särskilda boenden måste var och en av de demenssjuka
•         ha ett skriftligt beslut på de insatser som ska göras. Ges idag bara till 17 procent av de dementa, resten får endast papper på att de beviljats plats i särskilt boende.
•         få en tydlig och begriplig plan för hur insatserna ska förverkligas. Utifrån dessa planer måste utföraren, kommunal eller privat, anpassa sin personalstyrka.
•         Därefter ska kommunerna göra en utvärdering som fastställer om beslutet har genomförts.

Reglerna pekar också tydligt ut att det är socialnämnden som ansvarar för att de som har beviljats plats i särskilt boende också får den hjälp som de behöver. Nämnden kan aldrig säga att den har avtalat bort ansvaret.

Många miljarder varje år

Såväl Socialstyrelsen som kommunernas intresseorganisation SKL (Sveriges kommuner och landsting) har räknat på vad kvalitetshöjningen kommer att kosta. Elva miljarder per år har nämnts från båda håll.

– Individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning. Men för många kommuner blir den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal. Kostnadsökningen beror på att kommunerna i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav, säger Lars-Erik Holm.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

2 kommentarer

 1. ingrid lundgren skriver:

  Sänk skatten för pensionärer,många har bara garantipension och lever på marginalen. Anställ mera personal. Själv hjälper jag några äldre många ,många. De vill inte ha hemtjänsten pga för det är nya varje gång. Hälper dem ideelt för att något att göra. Skulle kunna berätta för Er hur det ser ut hemma hos gamla människor.

  Med vänlig hälsning Ingrid Lundgren

 2. Märit Näslund skriver:

  Alldeles utmärkt . Uppenbarligen behövs föreskrifter för att vi inte skall behöva ängslas över att de allra svagaste skall fara illa.Ekonomin måste lösas.

Just nu på veteranen.se/Nyheter

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Novemberskog
   Björkarnas lysande vita stammar rentvättade Asparna som silvergrå pilar mot himlen Två stora granar ... av Amanda.
  • Med Stalin, Molotov och Beria i soffan
   Så börjar förkylningen släppa greppet och luftstrupen övergå från skrovelrör med nyspulver till någo... av bebe.
  • När orden glider…
   Fel i går…rätt i dag! Det var i mars 2013 som dåvarande integrationsministern Tobias Billström... av kylling.
 • Diskuteras just nu