Nyheter

Bromsen sänker pensionerna 2014

Pensionssystemet går back. 80 miljarder fattas för att systemet ska vara i balans. Därför slår bromsen till nästa år, för tredje gången på fem år.

1,0 = balans

Balanstalet baseras på pensionssystemets tillgångar och skulder.

 

Här är de senaste sex årsredovisningarna av pensionssystemet.

Om talet är under 1,0 går systemet med underskott och bromsen slår i. Detta skedde som framgår av tabellen såväl 2008 som 2009 vilket bidrog till att sänka pensionerna 2010 och 2011.

2014 är det alltså dags igen.

 

2012 – styr nästa års pensioner: 0,9837
2011 – styr årets pensioner: 1,0198
2010 – styrde 2012 års pensioner: 1,0024
2009 – styrde 2011 års pensioner: 0,9549
2008 – styrde 2010 års pensioner: 0,9826
2007 – styrde 2009 års pensioner 1,0026

 

Uttryckt i miljarder. Så här gick pensionssystemet år för år.

2012: - 80

2011: +157

2010: +103

2009: -323

2008: -243

2007: +18

2006: +100

2005: +28

2004: +9

På fredagen kom Pensionsmyndigheten med årsredovisningen av hela pensionssystemet för året 2012.

– Årets resultat för inkomstpensionssystemet, förändringen av tillgångarna och skulderna, är negativt och nästan 237 miljarder kronor. Tillsammans med det ingående kapitalöverskottet på 157 miljarder är det utgående underskottet nästan 80 miljarder, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling.

Många siffror

Enkelt uttryckt är det dåliga nyheter för landets pensionärer, såväl dagens som morgondagens: pensionerna sänks nästa år och alla som tjänar in till sina pensionsrätter för framtiden får ytterligare ett motsvarande hack i kurvan.

Eftersläpningen i systemet är två år – det är vad som hände i systemet under 2012 som påverkar pensionerna för 2014.

Fram och tillbaka

Pensionssystemet kan tyckas vara paradoxalt. Att pensionerna höjdes i år är en huvudförklaring till att de måste sänkas 2014:

- Att balanstalet understiger värdet 1 beror främst av ökad uppräkning av pensionerna under 2012, säger Ole Settergren.

Omvänt: att pensionerna kunde höjas i år berodde delvis på att bromsen sänkte pensionerna 2011, och även pensionsrätterna för morgondagens pensionärer. Det medförde i sin tur att den totala pensionsskulden till dagens och morgondagens pensionärer växte långsammare.

Inkomsterna avgör

Förutom balanstalet har ytterligare två faktorer betydelse för hur pensionerna blir.

Dels det årliga avdraget i form av den så kallade följsamhetsindexeringen på 1,6 procent.

Dels – och detta är vad som slutligen avgör hur 2014 års inkomst- och tilläggspensioner verkligen blir – samhällets inkomstindex, dvs den procentuella förändringen av inkomstnivån i samhället.

Den beräkningen görs i sommar, och besked väntas i slutet av juli.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

4 kommentarer

 1. Ingvar Fridell skriver:

  I artikeln hävdas att det 2014 uppkommer ett stort underskottet i pensionssystemet,237 miljarder kronor. Enligt en ny regel minskas dock detta belopp med ett tidigare kapitalöverskott på 157 miljarder till 80 miljarder. Detta belopp motsvarar en real pensionssänkning med 2,4 procent.

  Men enligt tidigare regler har inte underskott korrigerats på detta sätt. Enligt dessa regler kommer pensionen att grundas på 237 miljarder, och sänkas med cirka 7 procent i stället för 2,4 procent.

  Man kan fråga sig vilken anledningen är att göra detta byte av sätt att räkna. I sak innebär bytet att pensionärena, utan att det anges, går miste också om överskottet på 157 miljader under tidigare år. Totalt blir alltså underskottet 237 miljader och pensionssänkningen cirka 7 procent..

  Är det för att lugna pensionärena eller för att vilseleda dem att tro att underskttet ”bara” blir 2,4 procent?.

  För några dagar sedan presenterades en utredning att den allmänna pensionen bara är 43 procent av slutlönen, i Stockhom endast 40 procent. Idag, den 25 febuari, anges i en annons i DN från Pensionsmyndigheten, att pensionen blir avsevärt större för tre åldersexempel, 30, 45 och 60 år.Orsaken är den tjänstepension som dessa grupper får.

  Annonsen gäller alltså inte för de nuvarande pensionärerna. Av dessa kan en liten gupp genom att arbeta längre öka sin tjänstepension. En majoritet har inga som helst möjligheter att förbättra den .

  Annonsen ger alltså en helt felaktig bild av situationen för de cirka 1,7 miljoner som nu är pensionärer.

  Ingvar Fridell, Danderyd.. Göte Nilsson, Björkvink.

 2. papperslapp skriver:

  2.642 Mrd 2010 och 6.292 Mrd 2020. Så mycket ökar Norges pensjonsfond utland i NoKr. Mångmiljardplus varje år till 2020. (regjeringen.no tabell 3.6)
  Här talas bara om kris, nerdragningar, besparingar, börsnedgång, aktieförluster.
  Lönerna är högre i Norge och Belgien också än i Sverige. Hade man aldrig trott. (regjeringen.no tabell 3.20)
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-1-20122013/3.html?id=703482

  Utrymme för godasatsningar i försvar, sjukvård och forskning i Norge.
  http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid=60793#hopp

 3. papperslapp skriver:

  Kanske fel att ha en “broms” typ i Sverige? Norge går ju bra. Men det hjälper ju inte oss.
  Nationalbudget (Nasjonalbudsjettet 2013): Norge 2013:
  - Anslaget 2013 till Statens pensjonsfond utland 249,5 Mrd NoKr.
  - Ränta tillgodoräknat Statens pensjonsfond 130,6 Mrd NoKr.
  - Samlat överskott i statsbudgeten och Statens pensjonsfond. 380,1 Mrd NoKr.

  Marknadsvärdet av Statens pensjonsfond utland:
  4281 Mrd Nokr.
  Marknadsvärdet avv Statens pensjonsfond:
  4426 Mrd NoKr
  Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner:
  5797 Mrd NoKr. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-1-20122013/3.html?id=703482
  (Tabell 3.2 och 3.3.)

 4. papperslapp skriver:

  Blir avis på Norge som går plus 4%.
  Löner och pensioner upp 4%.
  -Det ser nå ut til at lønnsveksten kan bli over 4 pst. i år, klart høyere enn lønnsveksten hos våre handelspartnere. Samtidig er prisstigningen lav, noe som trekker kjøpekraften opp.
  - forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen.
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-1-20122013/1.html?id=703471

Just nu på veteranen.se/Nyheter

På löpet

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Vad gör vi med vindarna?
   Så går jag omkring på tredje dagen och är virtuellt förkyld. Ingen snuva, ingen markant skrovlig stä... av bebe.
  • Tidig målning
   Året var 1949, jag var 17 år och målningen heter ”Vintersol”. (Julgransförsäljning pågår... av Didania.
  • Enklare jobb till flyktingarna?
   Enkla jobb en – doft från gamla tider! Flyktingarna strömmar till vårt land och här råder bris... av kylling.
 • Diskuteras just nu