Nyheter

COLOURBOXFoto: Colourbox

Hemtjänsten tvingas köpa sprit till missbrukare

Bara om en vårdtagare som missbrukar alkohol är föremål för ingripande från de sociala myndigheterna kan hemtjänstpersonal neka att handla ut alkohol. Så ser lagen ut, konstaterar Socialstyrelsen.

När myndigheten nyligen prövade ett ärende med en äldre man som missbrukat alkohol i 25 år men inte kunde gå till bolaget själv kom man fram till att hemtjänstpersonalen inte kan begränsa en hans alkoholkonsumtion.

Individens självbestämmanderätt väger tyngre än hemtjänstpersonalens eventuella obehag inför att köpa alkohol till en klient som är missbrukare.

Vårdtagaren avgör
Ordförande i Socialstyrelsen eget sociala utskotts etiska råd är Mary Nilsson.
- Har man fått biståndsbedömd rätt till hjälp med inköp så avgör vårdtagaren själv vad man vill ha inhandlat. Det finns inget som hindrar hemtjänsten att göra den inhandlingen, säger hon till SR:s Studio Ett.
- Vi kanske inte rekommenderar att göra inköpet men i princip kan inte hemtjänsten säga nej till vårdtagarens val av vad han vill ha inköpt.

Självbestämmande väger tyngst
Rådet har konstaterat att missbruksenheten i den aktuella kommunen inte har åtgärder planerade för vårdtagaren. Då blir det ur laglig synpunkt inte heller möjligt att neka vårdtagaren inköp av alkohol som är en vanlig vara bland andra i samhället.

Att rådet vet att vårdtagarens alkoholkonsumtion alltså är ”avancerad” ändrar inte på det. Självbestämmandet i lagens mening väger tyngre.

Socialstyrelsens etiska råd kommer dock att ta upp frågan på nytt, säger Mary Nilsson utan att berätta närmare av vilken orsak.

Farlig arbetsmiljö
Veteranen rapporterade nyligen om hemtjänstens vardag hos vårdtagare med alkoholproblem. Oron är ofta stor för vårdtagarna, men också för den egna arbetsmiljön. Riskerna för att båda parter råkar ut för skador orsakade av missbruket är stor.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Delningar av artikeln i sociala medier Klicka & dela:
0

3 kommentarer

 1. Nej till sex hjälp skriver:

  Absolut Nej, till sex hjälp. Den kontakten får personen sköta själv. Att handla sprit , tobak är OK, inom rimliga gränser. Inte städa efter fyllefester eller dåligt uppförande, Vi ska respektera varandra både brukare och personal. Brukaren bör tidigare i livet haft vänner som kanske kan ställa upp, annars blir nog livskvaliteten lidande tyvärr. Som personal måste man ha rätt att säga Nej när det känns fel. Då får omsorgen ordna med frivilliga om det går. annars är svaret blankt NEJ.

 2. Alf skriver:

  Ganska intressant frågeställning och då tänker jag inte bara på spriten.

  Hur är det köper hemtjänsten hem allt annat som man vill ha? Cigaretter och tobak, glidmedel och sexleksaker och diverse böcker som av en del inte tas i med tång?

  Debatten borde vara om vems intressen som väger tyngst? Personalens eller den som köper hemtjänstens tjänster. Kan jag som personal av religiösa skäl vägra att utföra vissa arbetsuppgifter? Eller kan man bara anställa sådan personal som klart och tydligt är villiga att ställa upp helt på vad vi nyttjare vill ha?

  Om vi drar detta ett steg längre och tänker oss att den som har hemtjänst blir handikappad och inte kan röra armarna men ändå har kvar sina känslor. Kan då personalen bli dennes förlängda arm och utföra det de gjorde tidigare? Alltså hjälpa kvinnor och män sexuellt? Att få hjälp med detta kan ses som livskvalitet, eller?

Just nu på veteranen.se/Nyheter

På löpet

 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Tidig målning
   Året var 1949, jag var 17 år och målningen heter ”Vintersol”. (Julgransförsäljning pågår... av Didania.
  • Enklare jobb till flyktingarna?
   Enkla jobb en – doft från gamla tider! Flyktingarna strömmar till vårt land och här råder bris... av kylling.
  • Terrorn ökar…
   Glatt kan jag meddela, trots det otäcka ämnet, att äntligen tycks jag kunna använda mitt kära ritpro... av PaulThomas.
 • Diskuteras just nu