Tyck!

COLOURBOX1212962Foto: Colourbox

Seniorerna i Stockholm får det bättre med regeringens budget

Clara Lindblom (V). Äldre- och personalborgarråd i Stockholm Trots höjningen av hemtjänstavgifter satsas totalt 4 miljarder i budgeten på de äldre. Det är väldigt bra. Många av satsningar kommer vi i kommunerna kunna använda för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Vi står för stora utmaningar med en ökande andel äldre i befolkningen och vi kommer ha stora rekryteringsbehov av personal framöver, vilket regeringen också lyfter. Men det allra viktigaste, som SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam också lyfter i sin kommentar till budgeten, är att vi nu tar oss an arbetet med att utveckla äldreomsorgen. Vi behöver en ny organisation för en sammanhållen äldreomsorg där era behov och ert inflytande över er egen vardag står i centrum. Det ska vi nu skapa i Stockholm.
11
Klicka & dela:
0
0

Stockholms stad förbiser SPF Seniorerna

Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot äldrenämnden, Stockholms stad Allt för många äldre behandlas fortfarande som andra klassens medborgare i såväl arbetsliv som äldreomsorg. SPF Seniorerna har byggt upp en omfattande kunskap kring förekomsten av ålderism och hade varit väl skickade att föreslå sakkunniga på detta område. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har beslutat att tillsätta ett råd för mänskliga rättigheter. Rådet ska bestå av sju politiker och sex sakkunniga. I slutet av augusti gick inbjudan ut till vissa utvalda organisationer att nominera kandidater. Döm om min förvåning när jag såg att PRO fanns på sändlistan, men inte SPF Seniorerna skriver insändaren.
Publicerad | | i Tyck! |
 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Tidig målning
   Året var 1949, jag var 17 år och målningen heter ”Vintersol”. (Julgransförsäljning pågår... av Didania.
  • Enklare jobb till flyktingarna?
   Enkla jobb en – doft från gamla tider! Flyktingarna strömmar till vårt land och här råder bris... av kylling.
  • Terrorn ökar…
   Glatt kan jag meddela, trots det otäcka ämnet, att äntligen tycks jag kunna använda mitt kära ritpro... av PaulThomas.
 • Diskuteras just nu