Författararkiv - 2012/6

SPF i Skövde jobbar för integration

Hallå där, Olle Wendt, vice distriktsordförande i SPF Skaraborg, du har haft kontakt med imamen i Skövde?

- Ja, det  stämmer. Vi har nyligen träffats.
En imam är en islamsk religiös ledare kan man säga. Han leder stiftelsen Skövde Moské som har ungefär 800 betalande medlemmar som bor och verkar i hela länet.

- Han heter Sahat Smajo, är från Bosnien och arbetar heltid som imam. Sahat kom till Sverige i början av 1990-talet när kriget i forna Jugoslavien rasade. Nu bor han i Skövde med familj och barn.

Varför tog ni i SPF-ledningen initiativ till en träff?

-  Vi vill medverka till att synsättet “vi och dom” kan nyanseras.  Förhoppningsvis leder våra kontakter till att vi kan skapa mindre spänningar i umgänget mellan svenskar och invandrare överhuvudtaget. Men allt är i sin linda. Ett första steg för oss blir att få en bättre bild av stiftelsen Skövde Moské.

Ni har fått stöd för det här projektet ur SPFs centrala projektfond, 20 000 kronor. Hur ska ni använda pengarna?

- Vi ska bland annat planera och genomföra en sammankomst med representanter från olika invandrarföreningar vi har träffat.

Hur kommer det gå, tror ni?

- Det gensvar som projektet hittills mött från de invandrarföreningar som vi uppvaktat tyder på ett starkt intresse av kontakt. Nu behöver vi tillsammans utveckla  en intressegemenskap. Språksvårigheter kan vara en hämsko i umgänget men de kanske kan minskas genom bra umgängesformer.

Vad kan vara bra umgängesformer?

- Vi hoppas kunna mötas under former där musik, dans och mat utgör bryggan mellan de olika kulturerna. Det kan bli samlande områden.

Hur ska ni arbeta vidare?

- Till hösten planeras inom projektet en gemensam sammankomst till vilken representanter från de invandrarföreningar som valts kommer att bjudas in. Vi kommer att beskriva avgift, förmåner och medlemsförsäkringar inom SPF eftersom projektets syfte också handlar om erbjudande om medlemskap för gruppen utlandsfödda pensionärer.

Hur är det vara utlandsfödd senior i Skövde, tror du?

- Sahat Smajo beskriver utifrån sin kulturella bakgrund hur den yngre generationen tar ansvar för den äldre. Det är en ganska stor kluvenhet för många invandrare mellan att leva i det nya landet jämfört med hemlandet. Men en flyttning tillbaka exempelvis i samband med pensionering är oftast inte aktuell, främst beroende på de känslomässiga banden till barn och barnbarn och det stöd de utgör i det dagliga livet.
Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

AP-fonderna har helt förbrukat förtroendet

Att AP-fonderna ska rätta sig efter regeringens och riksdagens mål är en självklarhet. Ett sådant mål är att stoppa den verksamhet med räntesnurror och skatteparadis som riskkapitalbolag bedriver. Den leder till att många miljarder går förlorade för statskassan, och i stället hamnar oåtkomliga för staten i privatägda riskkapitalbolag. Ännu värre är att bland dessa medel ingår skattemedel som varit avsedda för äldreomsorg och annan välfärd.. Anders Borg har uttalat, att de förlorade beloppen är så stora, att de skulle kunna påverka bolagsskatten och därmed kunna minska arbetslösheten. Skatteverket har nu försökt ta tillbaka förlorade pengar genom att eftertaxera en av dessa riskkapitalister med 875 miljoner kronor, men det är ovisst om detta försök kommer att lyckas.

Det är därför en skandal att enligt en artikel i SvD Näringsliv den 17 juni 2012 fyra av sex AP-fonder investerar i riskkapitalbolag, och att detta enligt uttalanden av cheferna inte kommer att upphöra. Deras förvaltning är dyr, deras börsspekulationer är ofta dåliga, deras avkastning är härigenom låg och, kanske ännu värre, de medel som de ska förvalta är avsedda för framtida pensioner. Det är oacceptabelt att skattepengar ska spekuleras på börsen, ofta med dåliga resultat, och att detta minskar våra pensioner. Men missförhållandena i AP-fonderna är värre än så.

Den 20 juni fanns i DN en utförlig artikel med rubriken ”Tjänstemän lever lyxliv för dina skattepengar”. Där visas att chefer och anställda i AP-fonderna lever med en ekonomisk standard som är få förunnad. 85 av 260 anställda har månadslöner på över 100 000 kronor. Den högsta lönen är 301 000 kronor. De anordnar fester med krogbesök med fri tillgång till öl, vin och sprit. 30 anställda har tjänstebil med de dyraste märkena. De ger varandra gåvor som vida överstiger normal standard och tar in på lyxhotell vid utlandsresor. En rad andra förmåner som i artikeln redovisas under rubrikerna ”Gåvor,” ”Hotell och middagar”, ”Förmåner till anställda”, ”Förråd med alkohol” och ”Resor och nöjen” att förtiga. Fondernas avkastning når inte alls upp till de uppställda målen.

Vare sig staten eller de 1,7 miljoner pensionärerna kan inte rimligen längre ha något som helst förtroende kvar för AP-fonderna som förvaltare av pensionspengar på 800 miljarder kronor. Fonderna måste därför flyttas över till Riksgälden, och ansvaret för pensionssystemet övergå till statsverket.

Genom att avyttra AP-fonderna, med deras kritiserade och mot staten illojala förvaltning, kommer statsskulden att minska från cirka 1 100 miljarder till cirka 300 miljarder. ”Bromsen” kan skrotas och pensionerna kan följa löneutvecklingen utan avdrag med 1,6 procent. Genom att statsskulden minskar kraftigt leder övertagandet till en större säkerhetsmarginal för staten. Därigenom ökar möjligheterna till en mer aktiv politik.

Genom att andelen äldre i befolkningen ökar, blir det om ett par årtionden svårt för dem som då kan jobba, att ge de dem som då behöver den vård och omsorg och de pensioner som de måste ha. Genom att staten då har ansvaret för pensionssystemet kan de få stöd i denna verksamhet.

Ingvar Fridell, Danderyd Göte Nilsson, Björkvik

4
Klicka & dela:
0
4

Sätt sommaren på spel

 

Krocket

I krocket ska man slå ett klot genom en bana med hinder i form av bågar. Man spelar två till sex personer och planen ska vara 14 x 24 meter och på gräs, så att bågarna kan tryckas ner i marken. Färgränderna på startpinnen (fotkäppen) anger i vilken ordning man spelar.
Varje gång det är din tur har du ett slag på dig. För varje båge du tar dig igenom får du ett extraslag. Samma sak om du krockar en motspelare.
Den som först tar sig runt, genom alla bågar och tillbaka till utgångspunkten vinner inte. Först ska han eller hon slå iväg sitt klot så att det far minst över halva banan. Därefter gäller det att krocka samtliga motståndare och sedan krocka fotkäppen innan man kan utropa sig som segrare. Lyckas man inte krocka fotkäppen inom två slag måste man ut och krocka samtliga motståndarklot en gång till.
Råkar en spelare krocka fotkäppen innan målgång måste han eller hon börja om från början.
Fullständiga regler hittar du här:

 

 

Boule

Boule passar alla åldrar och kan spelas varhelst där finns lämpligt underlag av grus eller sand. I enkla drag går det ut på att kasta metallklot så nära en träkula (lillen) som möjligt.
Man spelar i två lag. En spelare i startlaget ritar en ring i gruset, ställer sig i ringen och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter.
Nu är det dags för kloten. Stå i ringen med fötterna ihop och håll klotet i handen med handflatan nedåt. Försök placera ditt klot så nära lillen du kan, eller satsa på att skjuta bort motspelares klot eller på att flytta på själva lillen så att den hamnar bättre till för egen del.
Det är alltid det lag som inte är närmast lillen som spelar nästa klot.
När alla klot är spelade räknas poängen för omgången ihop. Varje klot som ett lag har placerat närmare lillen än vad motståndarna har gjort ger poäng. Först till tretton poäng vinner.
Fullständiga regler hittar du här:

 

 

Kubb

Kubb spelades en gång med vedträn. Idag kan du köpa färdiga kubbspel på närmsta bensinmack.
Man spelar i två lag på en plan som ska vara omkring 6 x 8 meter, gärna på gräs.
Spelet består av kubbar, kastpinnar och en kung. Kubbarna placeras ut längs kortsidorna, fem på varje sida. I spelplanens mitt placeras kungen. Det lag som med hjälp av kastpinnarna först lyckas välta ner alla motståndarlagets kubbar, och sedan fälla kungen vinner.
Men se upp, den som råkar fälla kungen av misstag innan det är dags förlorar spelet.
Varje lag har sex kast på sig, lika många som kastpinnarna, innan turen går över till det andra laget. Bara raka underarmskast är tillåtna, inga helikopterkast.
De kubbar som ett lag lyckas välta kastas över på det lagets planhalva, reses upp där de hamnar, och ingår sedan i lagets ”kubbarsenal”.
Ha gott om tid, ett spel kan pågå länge.
Fullständiga regler hittar du här:

 

Text och illustration: Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

 

Här hittar du fler lekar och spel för vuxna och barn:
www.leksidan.se/vuxna.aspx
www.lekarkivet.se

“Det gäller att ha kul hela tiden”

Många kommuner satsar på kultur under sommaren, för både invånare och turister. Göteborgs stad bjuder på mängder av gratiskonserter, parkteater, visaftnar, jazzkvällar och torgföreställningar. I Gävle arrangeras konstvisningar, litteraturquiz, konserter och swingdans, dels av Gävle kommun, dels av föreningar, studieförbund och privata näringsidkare. Men man har ingen särskild fokus på att kulturen ska rikta sig mot seniorer.
- Jag tror man tänker bara att det ska bli en bra blandning, att det ska bli en bra mix. I sommar har vi vandringar i regementsparken och blåsorkestrar till exempel, men det kan man ju gilla även om man är fjorton, säger Eva Sahlsten på Kultur och Fritid i Gävle.
Båda kommunerna erbjuder visserligen riktad kultur, men inte till friska seniorer, utan för personer som är i behov av omsorg.

I Umeå tänker man annorlunda. Under hela sommaren är aktiviteterna för seniorer igång i Döbelns park. Det är blomsterloppis, allsång, picknick, historisk vandring och boule… Kommunen, studieförbunden, trädgårdssällskapet och pensionärsförbunden samarbetar om arrangemangen.
- Umeå har oerhört mycket som riktar sig till alla. Men under sommaren har vi valt att göra extra för de äldre, säger Eleanor Bodel på Kultur för Seniorer på Umeå kommun.
- Ensamheten är ett av de största hoten mot hälsan. Nu kan man gå ner till parken, träffa folk och bryta sin isolering. Alla har inte sommarstugor.
Är kulturen som social funktion extra viktig på sommaren?
- Den är viktig året runt. Men är det sommar och varmt så vill du komma ut. Och då är det kul att ha någonstans att ta vägen.
Hon får medhåll av Marianne Staflund från SPF. Hon ingår i “Vi fem”, en grupp som är ett samarbete mellan alla seniorförbunden i kommunen.
- Många kvinnor säljer sin bil när de blir ensamma och kan inte längre ta sig ut på landet. Och Umeå är en studentstad. Det kan bli ganska dött på sommaren om ingen gör något.

Kultur för seniorer startade som ett projekt för tio år sedan, men är idag en prisbelönt kommunal verksamhet med två anställda. Siffrorna för 2011 är inte klara än. Men under 2010 kunde kommunen erbjuda 8 123 arrangemang med seniorer som målgrupp. Allt detta för 300 000 kronor.
- Vi är ett nätverk bestående av rubb och stubb av allt vad Umeå har att erbjuda, från konstvandringar till ishockey. Alla gör sin del. Mycket går via studieförbund, säger Eleanor Bodel, som även är med i riksdagsgruppen för kultur och hälsa, tillika före detta popstjärna.
Är kultur särskilt viktig för äldre?
- Det är viktigt för alla människor. Hon hänvisar till forskningen som nu kommit långt i att visa att musik och annan kultur får oss att må bra och bli mindre deprimerade. Kultur kan skjuta upp åldrandet, menar hon.
- Den farligaste tiden vi har, det är när vi går i pension. Då blir många deprimerade. Och är du deprimerad, så blir du lättare dement.
- Det gäller att ha skitkul hela tiden!
Många tror att man inte kan lära sig nytt när man är dement, men det är fel.
- Bara jag kan dansa med ett finger, så låt mig dansa med det då.

Borde fler kommuner satsa på detta?
- Självklart! Jag vet att det är många kommuner som funderar. Tyvärr ofta bara i projektform. Man tar inte steget fullt ut. Forskarna kan ju forska ihjäl sig. Men är det ingen som använder sig av resultaten och tar till sig kunskaperna så är det ju ingen mening, säger hon.
- Samhället tjänar ju på kulturen, ekonomiskt men framför allt livslust.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

12
Klicka & dela:
0
1

Här är vinnarna i vårt Bezzerwizzer-quiz!

Under sommaren kunde Veteranens läsare tävla om ett frågespel från Bezzerwizzer här på Veteranen.se.

Nu är tävlingen avgjort. De rätta svaren var:

Fråga 1:  Vilken konsertturné, som vuxit till en stor återkommande sommarturné, startade Robert Wells 1989?
C  Rhapsody in rock

Fråga 2:  Vad kallas den plats på Manhattan i New York där gatorna Broadway och Seventh Avenue möts?
A Times Square

Fråga 3:  Utanför vilken stad i Bohuslän ligger Kosteröarna?
B Strömstad

Fråga 4:  I vilken stad är den lilla fontänen ‘Manneken Pis’ en stor turistattraktion?
A Bryssel

Fråga 5:  Vad heter Greklands största ö?
A Kreta

Fråga 6:  Vid vilket hav ligger badorten Rimini?
C Adriatiska havet

Fråga 7:  Vilken kustort och gammalt fiskeläge i Bohuslän med lång brygga lockar turister på sommaren?
C Smögen

Fråga 8: Vilken 85 meter hög byggnad i Stockholm lockar sedan februari 2010 turisterna med attraktionen ’Skyview’?
B Globen

Fråga 9: Vad heter glasspinnen med karamellströssel som fått namn efter en indianhövding?
A Sitting Bull

Fråga 10: Vilken ort är utsedd att hålla de olympiska sommarspelen år 2012?
A London

Bland alla er som mejlat in de rätta svaren har vi dragit tio vinnare som får varsitt Bezzerwizzer-spel på posten. De är: Göran Björnbäck, Växjö; Barbro Netz, Göteborg; Krisztina Bojtár, Borlänge; Lena Falkner, Jönköping; Karin och Magne Hansson, Glumslöv; Ingvar Bergdahl, Frösön; Christer Roos, Vintrosa; Olle Gustafsson, Sandviken; Lars Dunér, Märsta samt Eva Mebius, Västerås. GRATTIS!

7
Klicka & dela:
0
7

SPF och Veteranen i Almedalen

Utdrag ur programmet:

Måndag 2 juli, kl. 16:00-17:30

”Detta hade aldrig hänt om jag varit yngre”

Föredrag och paneldiskussion om ålderism.

Inledning Karl Erik Olsson, förbundsordförande SPF, Lars Nilsson, sakkunnig om SPF:s program ”Ålderism”. Paneldiskussion ledd av Karl Erik Olsson, medverkande Gunnar Wetterberg, ansvarig SACO:s samhällspolitiska avdelning, Lars Andersson, professor i gerontologi, läran om det friska åldrandet, Margareta B. Kjellin, riksdagsledamot (M) ansvarig för äldrepolitik, socialutskottet och Inger Wikström-Lindgren, journalist bland annat för Svenska Dagbladet.

Plats: Oskarssalen, Krukmakarens Hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Den som har dator kan följa med i seminariet via SPF:s hemsida www.spf.se eftersom SPF webbfilmar.

Tisdag 3 juli, kl. 16:30-18:00

”Äldres läkemedelsbehandling – kommunens ansvar?”

Vård eller vanvård? Hur bra koll har kommunerna på läkemedel?

Paneldebatt  om ”Hur kan vi gå från ord till handling? I debatten deltar Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm, Barbro Westerholm (fp), Lennart Axelsson MAS Gotland, Fredrik Markstedt, pwc, Staffan Werme, SKL:s beredning för primär äldreomsorg och Torbjörn Larsson, Vårdalsstiftelsen. Avslutningsvis talar Stne Boström, PRO.
”Koll på läkemedel” arrangerar. Lars Nilsson håller i programmet tillsammans med PRO och Apoteket AB.

Plats: Gotlands Högskola Sal D24

Onsdag 4 juli, kl. 10:30-12:00

”Rekordgenerationens framtidsdrömmar och hälsa”

Ett samtal om hälsa: moderator Veteranens chefredaktör Ylva Bergman, deltagare bland andra Ann-Christine Baar, primärvårdsområdeschef Västra Götaland, Mats Olsson, Framtidsstrateg, Director Health & Helthcare Kairos Future.

Plats: Augustrummet, Krukmakarens Hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Fredag 6 juli kl. 13:30-14:30

”Sex efter sextio – är det aktuellt?”

Seniorer är också sexuellt aktiva.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU är moderator. Margareta Grafström, sakkunnig i SPF och professor emerita i vård och omsorg, medverkar i en paneldebatt tillsammans med Gudrun Schyman samt ytterligare person om äldre och sexualitet med betoning på sexuell hälsa och rättigheter +60 och synliggörandet av att äldre också är sexuellt aktiva. Veteranens expert i sex- och samlevnadsfrågor, Christina Rogala, inleder med fakta, attityder och erfarenheter.

Plats: Joda bar, Skeppsbron 24, i närheten av hamnen

 

Dessutom kommer SPFs ordförande Karl Erik Olsson att delta i flera andra seminarier och debatter.

 

Läs mer på SPFs hemsida:
www.spf.se

21
Klicka & dela:
0
7

Hemkört i stället för hemtjänst

Pannbiff med löksås, fiskgratäng med hummersås och dillslungad potatis eller kanske en hamburgertallrik? Varje vardag erbjuder restaurangen två alternativa dagens rätt, plus tre “veckans alternativ”. Och alla som är med i SPF Nässjö och bor innanför stadsgränsen kan få maten hemkörd, för mindre än 55 kronor portionen. Inget biståndsbeslut krävs.

- Och det är riktig restaurangmat man får då. Det är ju exakt samma mat som levereras till direktörerna och arbetarna runt om, säger Evald Larsson, ordförande i den lokala SPF-föreningen.

Den som får sin lunch via hemtjänsten betalar ungefär 63 kronor per portion, 43,50 för maten och 20 kronor om dagen i distributionsavgift, varav den senare ingår i högkostnadsskyddet. Då erbjuds bara ett alternativ, att jämföra med cateringtjänstens fem.

När började ni med detta?
- Det var efter nyår när kommunen presenterade de nya taxorna. Jag hade uttalat mig i tidningen om att kommunen hade höjt priset på hemkörd mat. Och då blev jag kontaktad av Eskilssons mat & catering.

Bra för båda parter

För SPF Nässjös del var det en naturlig fortsättning på Jönköpingsdistriktets “Matpatrullen”, vars arbete med att uppmärksamma och granska äldrematen runt om i länet fått stor uppmärksamhet och lett till bättre mat på flera ställen.

För restaurangen, som driver en personalmatsalen i utkanten av kommunen och kör ut mat till andra företag runt om i Nässjö, var detta att leverera mat till pensionärerna till rabatterat pris ett bra sätt att få fler kunder. Även den SPFare som vill besöka restaurangen och äta på plats får rabatt.

- Fler och fler kommer på att det är bra. Du abonnerar ju inte på det här, utan använder det när du vill. Känner du att i morgon struntar jag i att laga mat, då kan du ringa och beställa, säger Evald Larsson

De med hemtjänst vågar inte

Vilka är det då som utnyttjar tjänsten? Är det personer med hemtjänst?
Nja, någon enstaka person med hemtjänst har beställt mat för hemkörning. Men den absoluta huvuddelen är hyfsat pigga seniorer som inte alltid orkar laga sin egen mat, eller som helt enkelt vill få omväxling.
- För att få hemtjänstlådan så ska du upp i nämnden, och de som är i den åldern vill ogärna vara till besvär. När du väl har kommit så långt att du får maten hemkörd i en låda som ställs innanför dörren så vågar du inte tacka nej och pröva något annat, för “tänk om jag inte får kommunens matlåda sen”, säger Evald Larsson.

Finns det inte risk för att kommunen drar ner på sin verksamhet när de ser att ni kan fixa egna alternativ?
- Nej. Jag tänkte så i början, men så tog jag kontakt med ett av kommunalråden i Nässjö och frågade hur han ser på det här. Och jag fick till svar att han tycker att det är jättebra, ett komplement som kommunen inte själv kan erbjuda.

- De som utnyttjar de här, de är väldigt glada. Det är ju “riktig mat”, som de säger.
- Jag tror på det här för framtiden. Absolut.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

28
Klicka & dela:
0
6

Samhället sviker funktionshindrade

1979 fick vi en lag om anpassad kollektivtrafik, vilket skulle innebära att personer med funktionshinder skulle få resa som alla andra i samhället.
Men vad hände i praktiken?
Man fotsatte med att bygga otillgängligt kollektivtrafik och det fortsätter man med än i dag. Trots att det har gått 34 år sedan lagens tillkomst så kan man inte som rullstolsburen utnyttja den allmänna kollektivtrafiken.
Det är ett stort svek av samhället mot oss funktionshindrade

Under 80 talet fick vi en ny plan och bygglag som i fortsättningen skulle garantera att all som byggdes i framtiden skulle vara anpassat för funktionshindrade.
Men vad hände med detta?
Man ger stora dispenser från gällande lagstiftning och fortsätter att på bred front att bygga otillgängligt, ännu i dag

Man införde en bestämmelse om att alla hus som var över tre våningar skulle förses med hiss och att alla hus med två vångar skulle vara förberedda för hiss.
Numera växer det mest upp tvåvåningshus utan hiss, så även här har samhället svikit de funktionshindrade

Vi fick även en ny socialtjänstlag, som verkligen skulle ge oss den hjälp och stöd som vi som funktionshindrade har behov av.
Men vad har hänt?
Jo även här sviker man funktionshindrade genom att ge dom absolut minimalt med hjälpinsatser för att kunna överleva. Som funktionshindrad blir man allt mera isolerad från samhällsgemenskapen.

Man stängde alla gamla institutioner för att man hade kommit underfund med att institutionsboende inte var bra för den enskilde individen. Och man införde en lag som skulle garantera alla funktionshindrade den hjälp och stöd som man kunde vara i behov av LSS.
Denna lag skulle garantera oss med stora och varaktiga funktionshinder full samhällsgemenskap. Vi skulle få personliga assistenter, kunna bo i egna lägenheter och få den hjälp vi behöver.
Men vad händer?
Även denna lag håller man på och urholkar fullständigt och åter börjar man bygga upp institutionsboenden trots att man vet att det inte är bra för den enskilde individen.
Även här sviker samhället funktionshindrade.

Från 2009-01-14 har vi i Sverige en konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som skall garanteras oss ett liv i full samhällsgemenskap. Och i artikel 4 i denna konvention så slås det fast att konventionsstaterna skall se till att förändra samtliga lagar och sedvänjor som utestänger oss från samhällsgemenskapen.
Vad händer?
Även här sviker man funktionshindrade genom att fortsätta stifta lagar och förändra lagars innehåll som gör oss ännu mera utanför. Och de rättsvårdande myndigheterna går före och försvårar vårt fulla deltagande i samhällsgemenskapen.

Sven Aivert

13
Klicka & dela:
0
3

Politiker vad sysslar ni med?

Äldreomsorgen och sjukvården fungerar uruselt!

Ambulans som larmas genom SOS-Alarm uteblir, folk dör!

I skolan får läraren spö av elev!

Kriminaliteten blomstrar och stölder samt inbrott följes inte opp polisiärt! Pamparna går fria!

Vid löneförhandlingar måste arbetare hålla igen för att inte landet skall bli överhettat, men fackpamparna tar sitt liksom höjdarna får skyhöga lönelyft och astronomiska bonusar med en guldkantad pension.

Folkpensionärerna ligger på backen och blir trampade och sparkade på!

Ni politiker bör omedelbart lämna era platser och sätta ner bägge fötterna på jorden och anmäla er till arbetsförmedlingen, och utan guldkantade pensioner. Jag kan trösta er med att ingen arbetsgivare vill ha er, ni är inte kompetenta!

 

Pensionär +70

7
Klicka & dela:
0
6

Som folkparkerna var förr

Vad gör man egentligen för att fira nationaldagen? Viftar med flaggor? Äter sverigebakelser? Kanske är en redig folkparkskväll med dans och varmkorv ett bra sätt att fira.

Om det har med nationaldagsveckan att göra eller inte låter vi stå osagt, men Dalaföreningen Husby ordnar i varje fall folkparkskväll  – inte just på nationaldagen men ett par dagar därefter, fredag 8 juni.

“Junimys” kallar man evenemanget, som arrangeras för andra året i rad. Tanken är att återuppliva känslan av gammalt hederligt folkparksliv, och till sin hjälp har SPF Husby anlitat Falu Evergreens, som spelar 40-, 50- och 60-talsmusik på dansbanan.
Den lokala blåsorkestern Byblåset från Stjärnsund underhåller också.

- Vi har bjudit in alla pensionärsföreningar i trakten, och från Gästrikland och Härjedalen, berättar Inger Hag som är sekreterare i föreningen.

Förra året hade man lite otur med vädret, men bland de närmare 150 personer som dök upp så var arrangemanget uppskattat. I år hoppas Inger Hag på det dubbla besöksantalet.

De seniorer som hittar dit får dansa loss på den klassiska dansbanan, pröva lyckan i tombolan, imponera på pilkastningen och dricka kaffe i serveringen. Som sig bör i en folkpark.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Publicerad | | i Kultur |

Han lagade årets seniormat

Den vinnande rätten var  kryddig fläskkorv med grönsakssallad senapssky och citronyoghurt.

Juryns motivering lyder: ”En smakrik och spännande rätt, vackert komponerad och modernt utförd med klassiska grundtoner. En rätt att längta efter”.

Högst poäng under semifinalerna fick Ulf Wagner och Tom Sjöstedt, som nu alltså fick göra upp om förstaplatsen i finalen.

Vinnaren korades av äldreminister Maria Larsson under evenemanget Smaka på Stockholm på tisdagen.

- Självklart ska våra äldre få vällagad och näringsrik mat. Med tanke på den ojämnhet som finns i matkvalitet på olika äldreboenden och mellan kommunerna, behövs både nya tankesätt och förändringar. Här är Mästerkockens seniormat ett bra alternativ som jag tror kan bidra till framtida förbättringar, säger hon till Veteranen.

Totalt har åtta duktiga kockar tävlat med sina rätter om utmärkelsen genom att duellera på Smaka på Stockholms scen. SPFs andre vice ordförande Ingela Lindberger har varit delaktig i juryarbetet under semifinalerna, och ordförande Karl Erik Olsson deltog i juryn under finalen.

Viktigt att trycka på

- Vi tycker det här är spännande, för att mat är mycket viktigt för alla människor, inte minst för gamla, säger Karl Erik Olsson.

Han betonar vikten av att en måltid får vara lustfylld och tala till alla sinnen, smaka gott, dofta trevligt, se inbjudande ut, ha en bra struktur. Även hörseln är viktig, enas vi om. Ljudet av att tugga på en knäckemacka eller knäppen och pyset när man öppnar en burk öl och sedan porlandet när den hälls upp den i ett glas.

- För gamla kanske mycket av livets lustfyllda upplevelser har försvunnit. Men så länge man lever spelar måltiden roll. Sug på ordet Livs-medel, säger Karl Erik Olsson. Har vi inte Livsmedel så dör vi. Därför är det viktigt att försöka göra maten för äldre så bra som möjligt, så lustbetonat som möjligt.

SPF har deltagit i detta även tidigare år. Tror du att det har gett effekt att äldrematen uppmärksammats?
- Jag tror att man kan se en succesiv förbättring. Socialstyrelsen och SKL undersöker hur man upplever maten som delas ut till äldre, och där kan man se en viss förbättring.

Det är viktigt att driva på, menar han.
- Du ska inte tro att det blir någon sommar, om inte nån sätter fart.

Särskilda kriterier

Maten som tävlar i Mästerkockens seniormat ska vara “aptitlig och näringsriktig, gå att laga i stora mängder samt lagra och transportera. Den ska också gå att värma upp utan att förlora smak, utseende eller konsistens. Kostnaderna ska också hållas på en rimlig nivå.”

Samtliga tävlingsrätter har testats i storköksmiljö. Nu är det upp till storköken runt om i kommunerna att låta sig inspireras.

Frida Andersson Johansson.

1
Klicka & dela:
0
0

S störst hos de äldsta seniorerna

De rödgröna skulle, om de räknas som block, får 51,2 procent av rösterna om det vore val idag, enligt Statistiska centralbyråns SCB mätning i maj. Alliansen skulle hamna på 42,5 procent och Sverigedemokraterna hamnar på 5,4 procent.

Ett enda parti hamnar under fyraprocentsspärren i mätningen, Kristdemokraterna, som får 3,7 procent stöd.

4 partier hamnar under

Tittar man på hur partisympatierna ser ut bland 65+ så ligger fler partier illa till. Förutom KD så hamnar såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna och Miljöpartiet under fyra procent när seniorerna uppger sina sympatier.

Sverigedemokraterna har försökt flirta med pensionärer, och lät bland annat en äldre kvinna med rullator bli jagad av kvinnor i burka i sin omtalade och starkt kritiserade kampanjfilm inför förra valet. Seniorerna är dock den grupp där Sverigedemokraterna har sitt klart lägsta stöd, 2,4 procent.

Centern starkare bland seniorer

Miljöpartiet och Vänstern är också mycket svaga bland seniorerna jämfört med yngre väljargrupper, medan Centern har ett förhållandevis starkt stöd hos 65+.

Stödet för Socialdemokraterna, som går framåt bland väljarkåren i stort, tycks växa med ökande ålder.

Bland 65-75-åringar får Socialdemokraterna 49 procent stöd, och bland 75+ får man drygt 52 procent visar nya siffror från SCB.

Bland de yngsta åldersgrupperna är stödet för Socialdemokraterna betydligt lägre, omkring 30 procent, enligt SCB.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

17
Klicka & dela:
0
7
 • Följ Veteranen på Facebook

 • Bloggas just nu

  • Vad gör vi med vindarna?
   Så går jag omkring på tredje dagen och är virtuellt förkyld. Ingen snuva, ingen markant skrovlig stä... av bebe.
  • Tidig målning
   Året var 1949, jag var 17 år och målningen heter ”Vintersol”. (Julgransförsäljning pågår... av Didania.
  • Enklare jobb till flyktingarna?
   Enkla jobb en – doft från gamla tider! Flyktingarna strömmar till vårt land och här råder bris... av kylling.
 • Diskuteras just nu